Samfund

Flere patienter får udskudt hospitalstid

Foto: Region Nordjylland.

Nordjyske hospitaler oplever et fortsat stort pres. Det skyldes blandt andet et øget pres på akutmodtagelserne samt på de medicinske afdelinger, ligesom der er sket en stigning i antal indlagte COVID-19 patienter. Det medfører udskudte hospitalstider for nordjyske patienter.

Flere udskydelser

Flere nordjyske patienter vil i den kommende tid få besked om, at deres tid på hospitalet er blevet udskudt. Det vil i hvert tilfælde kun ske efter en konkret lægefaglig vurdering.

Hospitalerne oplever overordnet et pres på akutområdet, og særligt de seneste måneder har der været en stigning i antallet af akutte patienter, lige som der ses en stigning i antallet af COVID-19 patienter. Det stigende pres på akutområdet resulterer i et stigende belægningspres på de medicinske og kirurgiske sengeafdelinger.

– For at håndtere presset, så bliver vi hver dag nødt til at udskyde planlagt aktivitet både hvad angår operationer og ambulante besøg. Derfor henviser vi også lige nu en stor del af patienterne til privathospitaler, fortæller koncerndirektør i Region Nordjylland, Anne Bukh.

Patienter får direkte besked

De berørte patienter får direkte besked. Samtidig understreger Anne Bukh, at hospitalerne prioriterer akutte patienter, kræftpatienter og øvrige patienter med førligheds- og livstruende sygdomme.

– Det er en meget beklagelig situation. Vi er helt bevidste om, at det har konsekvenser for patienterne, når vi udskyder tiderne, siger Anne Bukh.

Anne Bukh understreger, at hospitalspersonalet står med nogle svære vilkår, og at der lige nu bliver knoklet på hospitalerne for patienternes skyld.

Patienter tilknyttet Psykiatrien i Region Nordjylland får som udgangspunkt ikke udskudt tider – her er der ikke lige nu ekstraordinære aflysninger.

Som konsekvens af presset, arbejdes der blandt andet på at rekruttere mere personale, og der kigges på hvordan der kan sættes andre faggrupper i spil til visse afgrænsede opgaver. Derudover arbejdes der på at oprette flere sengepladser, og der er sat et arbejde i gang med de nordjyske kommuner og de praktiserende læger, hvor der kigges på det samlede nordjyske sundhedsvæsen, så de rette akutte patienter henvises til hospitalet på rette tidspunkt.

Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland samarbejder desuden om at udnytte regionens samlede sengekapacitet – dette også for at sikre færrest mulige udskydelser.

Politikerne i Forretningsudvalget i Region Nordjylland er mandag d. 22. november blevet orienteret om situationen på de nordjyske hospitaler.

Kommentarer